Zwrot

Zwrotu możesz dokonać za pośrednictwem sklepu internetowego polega na wypełnieniu formularza zwrotu pobierz i zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.

 1.   Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać AGROFOR s.c  na adres bozena@agrofor.pl
2.   Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (KLIKNIJ) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.   W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego oraz za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru do sklepu AGROFOR s.c  (w przypadku wyboru opcji zwrotu do sklepu AGROFOR).
4.   Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres AGROFOR, ul. Witosa 11 39-220 Pilzno z dopiskiem „ZWROT”. Klient może też w powyższym terminie dostarczyć Towar do sklepu AGROFOR wraz ze swoim oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz z podaniem numeru Zamówienia internetowego a także adresu e-mail, z którego dokonywano zamówienia w procesie zakupu. W przypadku gdy Klient nie posiada własnego formularza odstąpienia od umowy wówczas personel salonu udostępni nieodpłatnie formularz odstąpienia od umowy, który wypełni klient w obecności sprzedawcy.
 5.   Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
6.   Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, odbędzie się w sposób wskazany w Rozdziale XI Regulaminu („Zwrot należności klientom”).